Samenwerken in de open ruimte

LANDBOUW

Het Maasland is rijk aan landbouwactiviteiten. In veel gevallen wordt bijgevolg landbouwgebied aangesproken voor grindwinning. Om dit op een evenwichtige wijze te kunnen doen werd een charter van goed nabuurschap afgesloten met de landbouwsector. Lees meer...

NATUUR

Voor toekomstige grindwinningsprojecten werden duidelijke afspraken gemaakt met de natuursector. Zo worden waardevolle biotopen ongemoeid gelaten en dient elk project een meerwaarde te genereren op vlak van natuur en landschap.

Ook in het verleden werden reeds heel wat gebieden voor natuurontwikkeling gecreëerd.

Heel grof geschetst kan men stellen dat de huidige natuurwaarden van de ecotopen in het dal van de Grensmaas zich in een glijdende overgang bevinden van een toestand van dalende waarden van een "oude" natuur naar een toestand van stijgende waarden van een "nieuwe" natuur. Lees meer...

RECREATIE

De eerste vorm van stille recreatie in het Maasdal is 'vissen'.  Maar ook fietsen, wandelen en kayak zijn veelbeoefende vrijetijdsbestedingen. Lees meer...